Normen

SMO zet zich in om aan verschillende normen te voldoen zoals volgende:

EN1090 norm =vincotteEN1090

Deze Europese richtlijn bepaalt dat constructies en constructie-onderdelen in inox, staal en aluminium aan een bepaalde kwaliteit horen te voldoen. De kwaliteit wordt gewaarborgd door een kwaliteitsbeheersingssysteem (FPC) en een laskwaliteitsmanagementsysteem. D.m.v. regelmatige controles, inspecties en traceerbaarheid wordt de productie van technisch, complexe constructies binnen SMO nauw opgevolgd. Onze werking volgens EN1090 staat grotendeels beschreven in procedures en lasmethodebeschrijvingen. Deze worden dan ook gevolgd en onderhouden door ons personeel.

Onder begeleiding van een interne en externe lascoördinator maken onze lassers technische constructies met een hoge nauwkeurigheidsgraad. Laswerken worden enkel uitgevoerd door gecertificeerde lassers met gekeurd materieel.

De EN1090-norm heeft onlangs zijn intrede gedaan. Naargelang de norm bekender wordt, zullen steeds meer eindklanten dit certificaat eisen van hun leveranciers. SMO heeft er dan ook voor gekozen om deze normen reeds te behalen. Bij ons kan u terecht voor complexe, technische constructies volgens de EN1090-norm, t.e.m. executieklasse 3.

Meer info: EN1090

ISO9001 NormenISO9001

ISO9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Net zoals bij de EN1090-norm zet machinebouwer SMO een systeem op om de kwaliteit te waarborgen d.m.v. controles, opvolgingsmomenten, communicatiemappen, … Alleen gaat deze norm nog veel verder. Waar we ons bij EN1090 enkel richten op de technische constructies, geldt de ISO9001-norm voor zowel de technische constructies, als de bedrijfsautomatisatie als machinebouw op maat. Onze hele bedrijfsvoering wordt in een structuur gegoten waarbij men efficiënt en goed kan werken.

Als innovatieve machinebouwer op maat wil SMO zich steeds verder ontwikkelen en verbeteren. Het behalen van ISO9001 helpt ons hierbij. We zijn dan ook meteen voor de nieuwe versie van de ISO9001-norm gecertificeerd, nl. ISO9001 – 2015.

Meer infowww.iso.org

VCA normenVCA

Al jarenlang staat SMO voor machinebouw op maat. SMO probeert zo goed mogelijk aan uw eisen te voldoen en kwaliteit te garanderen. Wij verwachten van zowel onze medewerkers als van onze leveranciers niets minder dan het beste. Daarnaast draagt het bedrijf de veiligheid van zijn medewerkers hoog in het vaandel.

Vanaf 2016 is machinebouwer SMO dan ook een VCA-gecertificeerd bedrijf.  Als een bedrijf over een VCA-certificaat beschikt, toont dat aan dat men voldoet aan een aantal vereisten op vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. SMO past dit toe op al zijn afdelingen: zowel machinebouw op maat als bedrijfsautomatisatie als technische constructies.

VCA is meer dan enkel een checklist. Het geeft weer dat u bij SMO kan rekenen op een veilige en betrouwbare bedrijfsvoering. We vinden het belangrijk dat onze werknemers goed kunnen functioneren in een veilige werkomgeving. Daarnaast hechten we ook belang aan werksfeer en de tevredenheid van onze werknemers. Dit alles weerspiegelt zich dan ook in de kwaliteit van onze projecten op maat.

Meer infowww.vca.be