SMO is gevestigd in het Meetjesland, een regio waar nog relatief veel landbouwbedrijven gevestigd.
De landbouwsector leeft. Er is een constante vernieuwing en modernisering aan de gang. Het is dan ook niet verwonderlijk dat SMO met de regelmaat van de klok opdrachten uitvoert voor landbouwers uit de buurt.