Trencher

SMO heeft een machine ontwikkeld om sportterreinen van drainage te voorzien: een trencher.

Met behulp van een trekker worden twee evenwijdige gleuven gegraven (35-40mm breed bij max 400mm diep) in de grond. Het is ook mogelijk om minder diepe gleuven te graven.

Deze gleuven worden vervolgens opgevuld met een bodemlaag grind of argexkorrel met daarbovenop een laag zand.

Door middel van dit poreus materiaal kan het water sneller afvloeien.

Meer weten? Neem contact op met SMO voor details en prijzen.