Mobiele plantenoliepers

Voor de Firma Ecopower heeft SMO een mobiele plantenoliepers ontworpen en gebouwd.

Ecopower plaatste bij het gebouw van de technische dienst van de stad Eeklo een WKK op plantenolie. Dit is een installatie die elektriciteit uit hernieuwbare energie op het net zet en de warmte nuttig gebruikt in het gebouw.
Een warmtebuffer zorgt ervoor dat de installatie onafhankelijk van de warmtevraag kan produceren.

Een plantenoliepers moet ervoor zorgen dat bij de lokale landbouwers koolzaad kan geperst worden. De perskoek kan gebruikt worden in het veevoer.

Meer weten? Neem contact op met SMO voor details en prijzen.