Nieuwe aankoop SMO bvba: 35TM – kraan. Nieuwe aankoop SMO bvba: 35TM – kraan

SMO beschikt sinds kort over een eigen vrachtwagen met 35TM kraan. Met deze aankoop kan SMO als totaalleverancier tot uw dienst zijn bij de realisatie van grote constructiewerken.

Wij beschikken over:

 • Software: Tekla Structures
 • Uitgebreid lasatelier:
  • 2000m?
  • 9m werkhoogte
  • 2 rolbruggen van 2x5Ton
 • Rollend materieel:
  • 35 TM kraan
  • Grijpkraan
  • Hoogtewerker
  • Aanhangwagen, lengte: 4m
 • Personeel:
  • Eigen chauffeur en kraanman
  • Gecertificeerde lassers
  • Ervaren monteurs
  • Eigen electricien
   • Uitwerken van de schema’s in Eplan
   • Aankoop materialen
   • Zelfstandig uitvoeren van de werken

SMO heeft ondertussen al heel wat ervaring opgedaan, getuige hiervan zijn het kantoorgebouw en het 2x2000m? atelier die we volledig zelf geplaatst hebben.

SMO maintenant possède son propre camion avec une 35TM grue. Avec cet achat, SMO peut procéder comme importateur total chez la réalisation des constructions grosses.

Nous disposons de :

 • Le software: Tekla Structures
 • Un large atelier à souder:
  • 2000m²
  • 9m hauteur du plan de travail
  • 2 ponts roulants de 2 fois 5 tonnes
 • Matériel roulant:
  • 35 TM grue
  • Un godet
  • Un moyen pour travail en hauteur
  • Une remorque, longueur: 4m
 • Personnel:
  • Propre chauffeur et grutier
  • Des soudeurs certifiés
  • Des monteurs expérimentés
  • Propre électricien
 • Élaborer les programmes dans Eplan
 • Achat des matériels
 • Indépendante exécution des travaux

 

SMO a déjà obtenu beaucoup d’expérience. Des belles preuves sont le bâtiment d’exploitation et les deux ateliers qu’on a construit et placé.

SMO is recently in possession of their own lorry with a 35TM crane. With this purchase, SMO can be at your service during the realization of large construction works.

We have:

 • Software: Tekla Structures
 • Extended laser workshop
 • 2000 m²
 • 9m work altitude
 • 2 role bridges of 2x5Ton
 • Rolling material:

ü  35 TM crane
ü  Seizing crane
ü  Altitude worker
ü  Trailer, length: 4m

 • Staff:

ü  Own driver and crane man

ü  Certified welders

ü  Experienced fitters

ü  Own electrician

 • Developping of diagrams in Eplan
 • Purchase of materials
 • Independent implementation of works

 

SMO has already obtained quite some experience, with the office building and 2 workshops of 2000 m² which SMO placed entirely by themself as proof.