Huldiging SMO-team

Vrijdagavond 12 februari worden de atleten aangesloten bij team/club uit Eeklo in de bloemetjes gezet. Een aantal atleten van het SMO-team hebben in 2009 enkele opmerkelijke prestaties geleverd. Zij zijn dan ook voorgesteld door het bestuur in volgende categorien:

Ere diploma’s individueel

Dominic De Caluwe (provinciaal kampioen)
Tom Vander Hoogerstraete (3de plaats BK 1/8 triatlon)
Anne Marie Dupont (3de plaats BK ? triatlon)

Ere diploma’s in groepsverband

Nationale ploeg beloften -23 Jaar
Belgisch kampioenen in groepsverband
SMO dames

Belgische kampioenen individueel

Joury Gokel (1/2 triatlon elite)
Sander Dobbelaere (1/2 triatlon beloften)
Simon De Cuyper (1/4 triatlon beloften)
Melanie Matthys (Militairen)

Tevens hebben we onze kandidatuur ingediend voor verkiezing van:

Trofee voor sportverdienste 2009 groepsverband: SMO team
Trofee voor sportverdienste 2009 individueel: Dominic De Caluwe

De huldiging gaat door in cultureel centrum De Herbakker vanaf 19u30. Iedereen is welkom en aansluitend wordt een hapje aangeboden.Vendredi le 12ième février, les athlètes des équipes d’Eeklo a été honorées. Quelques athlètes ont réalisé une performance exceptionnelle en 2009.

Diplômes d’honneur individuels 

Dominic De Caluwe
Tom Vander Hoogerstraete
Anne Marie Dupont

Diplômes d’honneur en groupes

Équipe nationale promis -23 ans
Champion de Belgique en groupe
SMO dames

 

Champions de Belgique individuels

Joury Gokel
Sander Dobbelaere
Simon De Cuyper
Melanie Matthys

Nous avons aussi une candidature pour:

La trophée de performance de sport 2009 en groupe: équipe de SMO
La trophée de performance de sport 2009 individuel: Dominic De Caluwe

Cet hommage continuera dans le centre culturel De Herbakker (Eeklo) dès 19u30. Tout le monde est bienvenu.

On Friday the 12th of February, the athletes who joined a team/club from Eeklo are honoured. A number of athletes of the SMO team have achieved some remarkable performances in 2009. They are presented by the board in the following categories:

Honorary diplomas individual

Dominic De Caluwe (provincial champion)
Tom Vander Hoogerstraete (3rd place BC 1/8 triathlon)
Anne Marie Dupont (3rd place BC ½ triathlon)

Honorary diplomas in group

National team promising -23 Jaar
Belgian champions in group
SMO ladies

 

Belgian champions individual

Joury Gokel (1/2 triathlon elite)
Sander Dobbelaere  (1/2 triahtlon promising)
Simon De Cuyper (1/4 triathlon promising)
Melanie Matthys (Militairen)

We also submitted our candidature for the election of:

Trophy for sport merit of 2009 in group: SMO team

Trophy for sport merit of 2009 individual: Dominic De Caluwe

The honoring will proceed in cultural centre De Herbakker as from 19h30. Everyone is welcome.