Disclaimer

Disclaimer NL

Website

De website wordt met de grootste zorg samengesteld, waarbij SMO tot doel heeft het verstrekken van correcte en actuele informatie betreffende projecten en producten, ter bevordering van de commercialisering van het eigen bedrijf. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u vragen heeft betreffende de inhoud van deze site, neem dan contact op met SMO. SMO is in geen enkele mate verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor de inhoud van sites die naar deze website verwijzen.

Mail

De informatie verzonden met e-mail berichten is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, en wordt u vriendelijk, doch dringend, verzocht onmiddellijk contact op te nemen met de verzender en het e-mail bericht te vernietigen.

Disclaimer EN

Website

The website is composed with the greatest care, whereby SMO aims to provide correct and up-to-date information regarding projects and products, in order to promote the commercialisation of its own company. No rights can be derived from this information. If you have any questions regarding the content of this site, please contact SMO. SMO is in no way responsible for the content of sites to which this website refers, nor for the content of sites that refer to this website.

Mail

The information sent by e-mail messages is confidential and intended solely for the addressee. Use of this information by others than the addressee is prohibited. If you receive this message incorrectly, publication, reproduction, distribution and / or provision of this information to third parties is not permitted, and you are kindly, but urgently, requested to immediately contact the sender and destroy the e-mail message.