3D printen

SMO beschikt over zijn eigen 3D printer. Zo kunnen wij voor u uw ontwerpen of prototypes in 3D uitprinten wat een grote tijds- en geldbesparing oplevert.

Met prototypes in 3D kunt u zien hoe uw product er uitziet vooraleer ze in productie gaat. Zo kunt u ook sneller fouten uit uw voorontwerp opsporen of meerdere concepten op een snelle en efficiente manier uitwerken.

Om u een betrouwbare weergave van het te vervaardigen product te tonen, kunnen de modellen daarna geschuurd (zandstralen), geverfd, geboord, getapt en zelfs verchroomd worden.

Hier kunt u nog meer informatie terugvinden over onze printer.

SMO possède sa propre imprimante en 3D. Ainsi, nous sommes capables d’imprimer vos plans et prototypes en 3D. Cette façon aboutit à une grande réduction du temps et des dépenses.

Avec des prototypes en 3D, vous pouvez regarder votre produit avant que ce soit conduit en production. Ainsi, vous êtes capable de plus rapidement détecter des erreurs dans votre projet et de construire plusieurs concepts rapidement et efficacement.

Pour arriver à une reproduction profonde de votre produit, les modèles peuvent être frottés (au sable), peints, forés, écoulés, et même chromés.
Ici vous trouver plus d’information de notre imprimante

SMO is in the possession of its own 3D printer. This way we can print your designs or prototypes in 3D, which means a huge saving of time and money.

With prototypes in 3D, you can see what your product looks like before it’s sent into production. This method allows you to detect defaults and errors much faster and to develop several concepts in a fast and efficient way.

In order to manufacture a reliable reproduction of your product, models can be scoured (sandblast), painted, bored, tapped, and even chromed.
Here you can find more information concerning our printer.