Unpacking Machine

SMO ontwikkelde een Unpacking Machine voor Vinçotte, divisie Controlatom in Vilvoorde. Alle dosimeters die het bedrijf verwerkt werden voordien manueel uitgepakt. Dit was een tijdrovende job, dus is er gezocht naar een manier om dit sneller en automatisch te doen.

De machine wordt geladen met een hoeveelheid dosimeters die uitgepakt moeten worden. Eens deze geladen zijn en de operator drukt op start, voert de machine deze dosimeters stuk voor stuk met behulp van transportbanden naar de camera. Op de weg naar deze camera passeren de verpakte dosismeters een ionensproeier zodat de statische elektriciteit van de verpakkingen ontdaan wordt. De camera herkent de dosimeters, en geeft door aan de robot waar de grijper de dosimeter mag oppikken.

Dosimeters die niet herkend worden (bijvoorbeeld een kapotte verpakking, een elastiekje rond de meter) worden doorgelaten en genegeerd door het systeem. Deze komen terug in de opvoertrechter terecht, maar verder wordt hier niks mee gedaan.

De dosimeters die de robot wel grijpt, worden boven een RFID reader gehouden zodat deze geïdentificeerd worden, en worden vervolgens naar een uitpakstation gebracht. Hier worden ze uitgepakt, en weer opgepikt door de robot. De uitgepakte dosimeters voert de robot af naar een trechter die de dosimeters in een curverbak deponeert. De plastic verpakking die net uitgepakt is, wordt afgezogen door een stofzuiger en verzameld in een grote zak.

De RFID reader communiceert met achterliggende software, en kan ook beslissen dat een dosismeter niet verwerkt mag worden. Die meters worden dan aan de kant gehouden in een aparte opvangbak.

Meer weten? Neem contact op met SMO voor details en prijzen.