ESF INVESTEERT IN JOUW TOEKOMST

  • ESF steun logo SMO machinebouw op maat

Vanuit de Europese Unie biedt het Europees Sociaal Fonds (ESF) ons de financiële steun in het kader van de ontwikkeling van een duurzaam loopbaanbeleid binnen SMO.

Door het project ‘duurzaam HR-beleid’ willen we inzetten op een blijvende groei van onze medewerkers van bij het begin van hun carrière bij SMO. Actiepunten zoals een gestructureerde selectie- en onthaalprocedure, een geoptimaliseerde evaluatie, duidelijk loonbeleid, functiebeschrijvingen gekoppeld aan competenties en een opleidingsplan worden uitgewerkt ter bevordering van de langetermijnrelatie met onze medewerkers.

De bijdrage vanuit ESF bedraagt 32.000 euro. De bijdrage vanuit VCF bedraagt 48.000 euro.

ESF steun Europese Unie SMO