Trends Gazellen 2011 selecteert SMO als een van de snelst groeiende kleine ondernemingen in Oost-Vlaanderen

De Trends Gazellen zijn de snelgroeiende bedrijven die het competitieve vermogen van de streek aanzwengelen en het ondernemingsklimaat in positieve zin beinvloeden. De Trends Gazellen zijn de bedrijven die symbool staan voor competitief ondernemerschap.

Ondanks het nog steeds moeilijk economisch klimaat is SMO heel tevreden met deze erkenning. Het is dan ook de ambitie om met deze evolutie in stijgende lijn door te trekken en alle obstakels die zich op ons pad bevinden met de volledige firma te overwinnen.Des “Trends Gazellen” sont des sociétés entrepreneuriales de croissance rapide, qui démarraient à manivelle la puissance compétitive de la région et qui influencent l’environnement des entreprises positivement. Les Trends Gazellen sont de symboles de la vocation entrepreneuriale compétitive.

Malgré le climat économique difficile, SMO est très content avec cette reconnaissance. On a donc l’ambition de continuer cette évolution positive et de vaincre tous les obstacles dans la rue.The “Trends Gazellen” are the fastest growing companies that are responsible for the increase of the competitive capacity of the region and the positive influence on the business climate. The Trends Gazellen are companies that reflect competitive entrepreneurship.

Despite the hard economical climate, SMO is very satisfied with this recognition. It is thus our ambition to persevere in an upward trend and to overcome every obstacle with the help of the entire firm.